<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Din nya bevakningstjänst

Kom igång med Pabliq redan idag. Ett, två, tre klick så är du och dina kollegor igång och bevakar offentliga upphandlingar. I en och samma plattform.

Bara ett par klick, och sen är du igång!

1
Välj bevakningstyp

Identifiera de CPV-koder och sökord du vill bevaka

2
Välj område

Välj geografiskt område för att begränsa dina bevakningar

3
Registrera teamet

Bjud in dina kollegor till Pabliq och börja samarbeta direkt

Prova Pabliq kostnadsfritt i 14 dagar

I Pabliq har vi samlat alla upphandlingar i en komplett databas för att säkerställa att du inte går miste om några viktiga affärsmöjligheter.

Vad är offentlig upphandling?

När offentliga upphandlingar upplevs som enkla och man kan arbeta effektivt så använder man helt rätt processer. Det ska vara roligt att lämna anbud.

I korthet är offentlig upphandling en process som används för inköp av varor och tjänster inom den offentliga sektorn. Kommuner, landsting och städer kan vara beställare.

Upphandlingar regleras av särskilda lagar och regler och syftet är att säkerställa att alla leverantörer får en ärlig chans och behandlas lika i processen för att få ett affärskontrakt med en kund inom offentlig sektor.

I Pabliq kan du samla alla dina bevakningar, samarbeta med kollegor och dela upphandlingar.

En upphandlingsplattform är allt du behöver för att offentlig upphandling ska bli sådär lätt, effektivt och roligt som det ska vara.

Offentlig upphandling – big business

Närmare 1 300 myndigheter annonserade en upphandling under 2016 och gjorde tillsammans 18 330 upphandlingar under året, enligt en rapport från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket.

Värdet på de offentliga affärer som genomfördes med hjälp av upphandling under 2016 var 642 miljarder, vilket motsvarar en dryg sjättedel av Sveriges hela BNP.

Offentlig upphandling är, trots sin betydelse det område som får sämst betyg av Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet (LFK). Detta vill Pabliq ändra på.

Stor förbättringspotential med digitalisering

Enligt Upphandlingsmyndigheten bidrar en digitaliserad upphandlings- och inköpsprocess till effektiva processer, högre kvalitet i inköpsprocessen, ökad avtalstrohet, kostnadsbesparingar, positiv miljöpåverkan samt förbättrade möjligheter till uppföljning och analys.

Inköpare och anbudsgivare har allt att tjäna på att använda en plattform som Pabliq.

För få deltagande företag i offentlig upphandling

I 13% av alla upphandlingar som gjordes under 2016 inkom endast ett anbud. Att offentlig upphandling blir allt krångligare är en bidragande orsak till att konkurrensen inom offentlig upphandling är för låg.

Svenskt Näringsliv vill se en större andel nya lösningar i upphandlingarna, genom att fler små och medelstora bolag, start-ups och lokala företag kan delta.

Pabliq ska vara en plattform som är lätt för alla att använda, som stödjer och förenklar inköpsprocessen och som knyter samman kunder med leverantörer i olika storlekar för att öka bredden på anbuden.

Vanliga frågor

Vad är offentlig upphandling?

Lagreglerade inköp från kommun, stat och landsting. Reglerna syftar till att säkerställa att myndigheter behandlar alla leverantörer lika. En grundförutsättning är att samtliga leverantörer ska kunna lämna anbud.

Hur går en upphandlingsprocess till?
 1. Förbereda
  • Undersök marknaden
  • Hitta affärer
  • Iordningställ återkommande handlingar
 2. Genomföra
  • Skriv anbud
  • Utvärdera resultat
  • Överpröva
 3. Följa upp
  • Dags att leverera
  • Återkoppla
  • Fakturera
  • Prisjustera
Vad är LOU?

Det främsta syftet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) är att upphandlande myndigheter ska använda skattepengar på ett effektivt sätt och tillvarata den konkurrens som finns på marknaden, genom att säkerställa så att leverantörer behandlas lika och ges likvärdiga möjligheter att delta i och vinna offentliga affärer.

Vilka krav brukar ställas på ett företag som vill lägga ett anbud?

I offentliga upphandlingar ställs varierande krav på leverantörerna. Återkommande krav är att man ska ha betalat sina skatter och ha en sund ekonomi i företaget. I övrigt finns det upphandlingar för alla typer av bolag. Det finns värdemässigt små upphandlingar och stora upphandlingar. Det finns upphandlingar utan krav på tidigare erfarenhet och upphandlingar med omfattande erfarenhetskrav. I många upphandlingar inkommer det endast ett eller två anbud.

Vad är skillnaden mellan e-Avrop och Pabliq?

e-Avrop är både namnet på vårt företag och namnet på vårt upphandlingsverktyg för offentliga upphandlare. Pabliq är vår upphandlingsplattform för leverantörer.

Vad är en NUTS-kod?

NUTS-kod är en geografisk kod som anger inom vilket land och vilken region ett offentligt kontrakt ska utföras.

Kan Pabliq skicka e-fakturor?

JA

Hur kontaktar jag Pabliqs support?

Ring oss på 08 50 11 90 00, mejla till info@pabliq.se eller chatta med oss via vår chatbot Pabbot.

Hur många CPV-koder/sökord får jag ha i min bevakningsprofil?

Du kan ha ett obegränsat antal CPV-koder/sökord i din bevakningsprofil.

Hur många profiler för bevakning av upphandlingar får en användare ha?

Du kan ha ett obegränsat antal profiler.

Jag får inget mejl när jag beställt ett nytt lösenord?

Kontrollera om mejlet fastnat i era mejlfilter.

Jag har glömt mitt lösenord, hur får jag enklast ett nytt lösenord?

Du kan beställa ett nytt lösenord på app.pabliq.se

Jag har inte fått mitt bevakningsmejl på länge?

Kontrollera om mejlet fastnat i ditt mejlfilter. 

Kan jag få hjälp med att beställa offentliga handlingar, exempelvis konkurrenters anbud,tilldelningsbeslut eller upphandlingsrapporter?

JA

Vad är en CPV-kod?

CPV-koder är ett kodsystem utvecklat av EU för att klassificera offentliga upphandlingar. Detta möjliggör att upphandlingar kan skickas endast till de leverantörer som har intresse av dem.

Välkommen till en värld av möjligheter

Kom igång med Pabliq redan idag och upptäck hur du kan hitta nya affärer, öka försäljningen och samarbeta med dina kollegor. Allt på ett och samma ställe.

TRE LÄN

684 kr/mån

 • 2 användare inkl.
 • Annonser från alla källor
 • Upp till 3 län
 • Fritt antal sökprofiler

Sverige

1 242 kr/mån

 • 2 användare inkl.
 • Annonser från alla källor
 • Region Sverige
 • Obegränsade regionskoder (NUTS)

Norden

1 575 kr/mån

 • 2 användare inkl.
 • Annonser från alla källor
 • Region Norden
 • Obegränsade regionskoder (NUTS)