<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">


Kurs

Offentlig Upphandling på 120 minuter

28 maj kl 10.00-12.00, distansutbildning via Teams, 1 900kr exkl. moms

deltog@4x-8-1

 

Välkommen till en innehållsrik kurs där vi under 120 minuter går igenom allt du behöver veta för att komma igång med offentlig upphandling.

En kurs du inte vill missa helt enkelt!

 

Kursinnehåll:

 • Bevakning av upphandlingar och proaktivt arbete:
  Undersök möjligheterna och utmaningarna med att vara leverantör till den offentliga sektorn.

 • Upphandlingslagar: Vad Du Måste Veta:
  En analys av de centrala upphandlingslagarna och deras påverkan på leverantörer.

 • Inköpsprocessen: Perspektiv från Upphandlare och Leverantör:
  Genomgång av inköpsprocessen ur både upphandlarens och leverantörens synvinkel.

 • Upphandlingsdokumentet: Innehåll och Betydelse:
  En översikt av upphandlingsdokumentet och dess uppbyggnad och innehåll.

 • Uteslutning, Kvalificering och Utvärdering:
  Förstå de olika stegen i uteslutnings-, kvalificerings- och utvärderingsprocessen.

 • Avtal och Ramavtal:
  Analys av skapandet och hanteringen av avtal och ramavtal inom den offentliga sektorn.

 • Grundläggande Krav på Ett Anbud:
  Identifiera och uppfyll de grundläggande kraven för ett anbud.

 • Framgångsrikt Anbudsarbete:
  Strategier för att göra ditt anbud vinnande, attraktivt och differentierat i upphandlingsprocessen.

 • Arbetsmetoder hos Vinnande Företag:
  Analys av framgångsrika företags metoder och strategier inom upphandlingsområdet.

 • Undvikande av de Vanligaste Anbudsmissarna:
  Genomgång av vanliga misstag i anbudsprocessen och hur de kan undvikas för att öka chanserna till framgångsrika affärer inom den offentliga sektorn.


Övrig information:
Eftersom kursen är väldigt innehållsrik är möjligheten att ställa frågor begränsad. Dock kan frågor alltid ställs via e-post i efterhand.

Nivå: Grundnivå, inga förkunskaper krävs


Utbildningsledare Per Werling
Upphandlingsjurist, Antirio

Upphandlingsjurist, författare och expert inom offentlig upphandling.

Han företräder leverantörer i alla typer av affärer med offentlig sektor och anlitas återkommande som rådgivare åt några av Sveriges största företag när det kommer till frågor om leverantörens förutsättningar i offentlig upphandling.

Därutöver är han författare till boken Från A till Ö i offentlig upphandling samt till artiklar och utredningar. Dessutom lär han ha Sveriges bredaste register av upphandlingsskämt.


per1@4x (kopia) (1)