<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Kurser & webbinarium

Pabliq tillhandahåller anbudskurser och webbinarium som utvecklar de väsentliga färdigheter och arbetssätt som krävs för att vinna fler offentliga upphandlingar. 

Kurs i offentlig upphandling

Vårt kursutbud kommer att förbereda och inspirera ditt anbudsteam att skriva vinnande anbud mer effektivt och verkningsfullt; förbättra kvaliteten, öka din vinstgrad och sänka kostnaden och ansträngningarna för att skriva anbud.

Våra kurser levereras av flera prisbelönta och kritikerrosade utbildare och erbjuder praktiska råd baserade på omfattande erfarenhet, detaljerad branschforskning och nära samspel med upphandlare och framgångsrika anbudsgivare.

Om du menar allvar med att vinna upphandlingar är det avgörande att du förser ditt anbudsteam med alla nödvändiga färdigheter och arbetssätt.