<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
Kurs

Nya upphandlingsregler

Välkommen till vår halvdagsutbildning (online) där vi går igenom samtliga förändringar och nyheter som införs 1 februari 2022.

Riksdagen har beslutat att införa nya regler avseende offentlig upphandling. De nya reglerna kommer att gälla från och med den 1 februari 2022.

De nya reglerna införs i syfte att förenkla upphandlingar under tröskelvärdet. Bestämmelserna under tröskelvärdet ska endast innehålla regler som skapar nödvändiga ramar för att skydda anbudsgivarna från godtyckliga beslut.

I vår halvdagsutbildning (online) går vi igenom samtliga förändringar och nyheter som införs 1 februari 2022. Vi beskriver vilka effekter ändringarna får och vilka lämpliga åtgärder som behöver göras innan reglerna träder i kraft. Vi ger exempel på hur man som anbudsgivare kan dra nytta av de nya reglerna.

De nya reglerna

  • Inte längre krav på att ett visst förfarande används
  • Möjlighet direktupphandla vid överprövning
  • Förändrande hänvisningar till det direktivstyrda området
  • Skärpta regler avseende OLA och miljökrav
  • Innehållet i upphandlingsdokumenten
  • Nya direktupphandlingsgränser
  • Större möjlighet till reserverad upphandling
  • Nya regler om dialog och förhandling
  • Beloppsgräns för efterannonsering

Per Werling – Utbildningsansvarig

Per Werling, upphandlingsjurist, är expert inom offentlig upphandling. Han företräder leverantörer i alla typer av affärer med offentlig sektor.

Han anlitas återkommande som rådgivare åt några av Sveriges största företag när det kommer till frågor om leverantörens förutsättningar i offentlig upphandling. Förutom att skriva anbud i offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av anbud i koncessioner.

Därutöver är han författare till boken Från A till Ö i offentlig upphandling samt till artiklar och utredningar. Dessutom lär han ha Sveriges bredaste register av upphandlingsskämt.

Anmäl intresse

Alla kurstillfällen har passerat och just nu har vi inga nya kurstillfällen bokade. Är intresset stort ordnar vi nya tillfällen så anmäl gärna ditt intresse i formuläret här nedan!