<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

e-bok Att vinna affärer i offentlig upphandling

Offentlig upphandling har ett uppskattat värde på över 680 miljarder kronor i Sverige, och möjligheterna att göra goda affärer är för leverantörerna stora.Men att vinna offentliga upphandlingar kan uppfattas som komplicerat och konkurrensen som hög, och hur lägger man som leverantör egentligen upp sitt arbetet som bäst när man bestämt sig för att delta? Här guidar vi dig igenom sju steg för att skapa bättre förutsättningar för din verksamhet att vinna fler upphandlingar.

I vår e-bok lär du dig:

  • De grundläggande frågorna upphandlarna utgår ifrån vid bedömningen av leverantörer.
  • Fyra egenskaper som kännetecknar ett effektivt anbud.
  • Och hur du genom ett strukturerat och målmedvetet arbete skriver vinnande anbud.