Veckans upphandling

Varje vecka bjuder vi på en upphandling som vi anser är lite extra spännande. Här kan du del av veckans upphandling "Backup som tjänst" till Härnösands kommun och samtidigt få tips gällande upphandlingen från vår upphandlingsjurist Per Werling. 

Publicerad: 2021-04-09 | Sista anbudsdag: 2021-05-10 | Sista dag för frågor: 2021-05-03

Backup som tjänst

Källa: e-Avrop  Upphandlande organisation: Härnösands kommun Område: Härnösand

 
Härnösands kommun (kommunen) avser att upphandla en säkerhetskopiering och återställningslösning som tjänst (BaaS).
 
 
 

Ladda ned upphandlingsdokumenten

 
Några ord från vår upphandlingsjurist Per Werling

Avtalslängd: 48 + 24 + 24 + 24 månader
Värde: 4 250 000 SEK


Analys:
Upphandling genomförs som ett öppet förfarande och avtal kommer tecknas med en leverantör. Anbudsgivare kan välja att inkomma med en egen försäkran eller samtliga efterfrågade bevis redan i sitt anbud.

Krav:
  • Anbudsgivaren ska intyga att anbudsgivaren inte gjort sig skyldig till de omständigheter som anges i 13 kap. 1–3 §§
  • Kort presentation av företaget ska bifogas.
  • Anbudsgivaren ska ha lägst ranking 40 (kreditvärdig) enligt Creditsafe (rankingskala 0-100) eller likvärdigt betyg hos annat motsvarande kreditinstitut
  • Anbudsgivaren ska under de tre senaste åren ha genomfört minst två uppdrag av samma slag som upphandlingen motsvarar
  • Leverantör ska bifoga ett kvalitetsledningssystem.
  • Leverantör ska bifoga ett ledningssystem för informationssäkerheten
  • Leverantör ska bifoga ett miljöledningssystem.

Därtill finns en rad krav som riktar sig på själva tjänsten.

Utvärdering:
Priser ska lämnas i prisformulär. Den anbudsgivare som erhåller lägst utvärderingspris antas som leverantör.

 

 

Upptäck Pabliq

I Pabliq har vi samlat alla upphandlingar på ett och samma ställe för att säkerställa att du inte går miste om några viktiga affärsmöjligheter.