<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Veckans upphandling

Varje vecka bjuder vi på en upphandling som vi anser är lite extra spännande. Här kan du del av veckans upphandling "Bevakningstjänster" till Linköpings kommun och samtidigt få tips gällande upphandlingen från vår upphandlingsjurist Per Werling. 

Publicerad: 2021-06-24 | Sista dag för frågor: 2021-08-06 | Sista anbudsdag: 2021-08-16

Bevakningstjänster

Källa: TedUpphandlande organisation: Linköpings kommun Område: Hela Linköpings kommun

Välkomna att lämna anbud i upphandlingen av bevakningstjänster för Linköpings kommun, Lejonfastigheter AB och Visit Linköping & Co AB.
 
Upphandlingen avser bevakningstjänster innehållande tjänster från väktare, ordningsvakt, skyddsvakt och personskyddsväktare. De upphandlade bevakningstjänsterna omfattar hela Linköpings kommuns geografiska område. Upphandlingen avser ett (1) ramavtal med en (1) antagen leverantör.
 
 

Ladda ned upphandlingsdokumenten

 
Några ord från vår upphandlingsjurist Per Werling

Avtalslängd: 24 + 12 + 12 månader
Värde: 70 000 000.00 SEK

Analys
Upphandling genomförs som ett öppet förfarande där avtalet omfattar bevakningstjänster innehållande tjänster från väktare, ordningsvakt, skyddsvakt och personskyddsväktare..

Krav
  • Leverantören ska ha en stabil ekonomisk bas, vilket kommer kontrolleras via företaget Bisnode.
  • Leverantören ska då som minimum uppnå en rating på sex (6) för att vara kvalificerad.
  • Leverantören ska vara ett auktoriserat bevakningsföretag enligt lagen om bevakningsföretag.
  • Leverantören ska ha tillgång till larmcentral för vidareförmedling av inkomna larm från den larmcentral som Beställarna har avtal med för mottagning av larm från säkerhetssystem och väktarlinje.
  • För kvalificering krävs vidare att leverantören ska ha tidigare erfarenhet av liknande uppdrag.
  • Leverantören ska efter anmodan inkomma med ett (1) stycke exemplar av bilaga 'Referensuppdragsintyg' för respektive referensuppdrag som åberopas för att styrka uppställt kvalificeringskrav enligt 7.1 ovan.
  • Leverantören ska uppfylla kriterierna för eller vara certifierad för kvalitetsledningssystem SS-EN ISO 9001: 2015 eller likvärdigt kvalitetsledningssystem.

Därtill finns en rad krav som riktar sig på själva produkterna.

Utvärdering
Upphandlingen utvärderas på bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

 

 

Upptäck Pabliq

I Pabliq har vi samlat alla upphandlingar på ett och samma ställe för att säkerställa att du inte går miste om några viktiga affärsmöjligheter.