Veckans upphandling

Varje vecka bjuder vi på en upphandling som vi anser är lite extra spännande. Här kan du del av veckans upphandling "Personbilar och lätta transportfordon" till Sunne kommun och samtidigt få tips gällande upphandlingen från vår upphandlingsjurist Per Werling. 

Publicerad: 2021-01-11 | Sista anbudsdag: 2021-02-10 | Sista dag för frågor: 2021-01-31

Restaurang- och storköksutrustning

Källa: e-Avrop Upphandlande organisation: Sunne kommun  Område: Sunne 

Sunne kommun upphandlar två leverantörer för avrop av personbilar samt lätta transportfordon enligt bifogad beskrivning och krav.
 
Eftersom utvecklingen går snabbt framåt är det viktigt att kommunen kan komplettera avtalet med nya modeller, tekniker m.m. under avtalstiden. Det ska vara ett levande avtal.
 

Ladda ned upphandlingsdokumenten

Några ord från vår upphandlingsjurist Per Werling

Kommunen upphandlar två leverantörer för avrop av personbilar samt lätta transportfordon enligt bifogad beskrivning och krav.

Avtalslängd: 36 + 12 månader

Värde: 7 MSEK för fyra år.

Analys
Upphandling genomförs som ett öppet förfarande och där avropsmodelen utgörs av en dynamisk rangordning.

Krav
Anbudsgivaren ska vara ett registrerat bolag.

Anbudsgivaren ska ha en kreditbedömning som enligt credit safe visar på som lägst 40.

Följande fordon ska kunna levereras:

  • Hybrid
  • Laddhybrid
  • Elbil
  • Diesel och bensinfordon
  • Fyrhjulsdrivna fordon
  • Lättare transportbilar typ flak- och skåpbil

Därtill finns en rad krav som riktar sig mot själva fordonen.

Utvärdering
Utvärderingsmetoden bygger på monetär utvärdering med prissatt kvalitet. Tilldelningsgrunden är bästa totalpris och utgörs av pris samt erbjuden rabatt som resulterar i ett prisavdrag.

Upptäck Pabliq

I Pabliq har vi samlat alla upphandlingar på ett och samma ställe för att säkerställa att du inte går miste om några viktiga affärsmöjligheter.