<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Veckans upphandling

Varje vecka bjuder vi på en upphandling som vi anser är lite extra spännande. Här kan du del av veckans upphandling "Aktivering av seniorer" till Nässjö kommun och samtidigt få tips gällande upphandlingen från vår upphandlingsjurist Per Werling. 

Publicerad: 2021-10-01 | Sista dag för frågor: 2021-10-22 | Sista anbudsdag: 2021-11-01

Aktivering av seniorer

Källa: e-AvropUpphandlande organisation: Nässjö kommun Område: Nässjö

Nässjö kommun önskar upphandla aktivering av seniorer.

”Företrädesvis önskas musik med kvalité som aktiviteter på säbo/Mötesplatser. Efter önskemål från boende/deltagare på träffarna. Förslagsvis bilda en liten kör, musik efter utvalda teman som till exempel 50, 60 tal, årstider mm. Viktigt att utföraren av musikstunderna är kunnig och med lyhördhet gentemot deltagarna och anpassning efter deras ålder, förutsättningar och önskemål, kan skapa goda och meningsfulla stunder”

Efter önskemål från brukarna avropa ”studiecirklar” inom olika områden t ex jakt, dans, fisk, språk, bilar, datakurs, natur, trädgårdsodling, målning, samhällsorientering mm

 

 

Ladda ned upphandlingsdokumenten

 
Några ord från vår upphandlingsjurist Per Werling

Avtalslängd: 12 + 12 + 12 + 12 månader

Analys
Upphandling genomförs med öppet förfarande och avser ramavtal med en enda aktör.

Krav
  • Leverantören ska ha en stabil ekonomisk ställning för att kunna upprätthålla en avtalsrelation med Nässjö kommun. Leverantören ska inneha en riskklass om lägst 3 enligt UC (Nässjö kommun kommer att inhämta uppgifter ifrån UC).
  • Leverantören ska ha den kompetens och erfarenhet som krävs för uppdragets genomförande. Leverantören ska lämna en kortfattad beskrivning av sin kapacitet för att stärka att rätt kompetens och erfarenhet finns för att tillgodose Nässjö kommuns behov under de förutsättningar som framgår av förfrågningsunderlaget.

Därtill finns en rad krav som riktar sig på själva tjänsten.

Utvärdering

Anbudet med lägst pris som uppfyller kraven i denna upphandling kommer att antas.

 

Upptäck Pabliq

I Pabliq har vi samlat alla upphandlingar på ett och samma ställe för att säkerställa att du inte går miste om några viktiga affärsmöjligheter.