<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Veckans upphandling

Varje vecka bjuder vi på en upphandling som vi anser är lite extra spännande. Här kan du del av veckans upphandling "Sophämtning" till MittSverige Vatten & Avfall AB och samtidigt få tips gällande upphandlingen från vår upphandlingsjurist Per Werling. 

Publicerad: 2021-12-23 | Sista dag för frågor:  2022-01-31| Sista anbudsdag: 2022-02-10

Sophämtning

Källa: TedUpphandlande organisation: MittSverige Vatten & Avfall AB Område: Sundsvalls kommun

Denna upphandling syftar till ett avtal för att tillgodose hela Sundsvalls kommuns behov av hämtning av kommunalt avfall under avtalstiden. Entreprenaden är inte föremål för anbudsräkning i egen regi.

Upphandlingen omfattar nedanstående delmoment;

-Insamling av kärl- och säckavfall i Sundsvalls kommun.

-Insamling av grovavfall från hushållen.

-Insamling av trädgårdsavfall från hushållen.

-Insamling av el-avfall i mindre fraktioner från hushållen.

-Insamling av farligt avfall i mindre fraktioner från hushållen.

 

Ladda ned upphandlingsdokumenten

 
Några ord från vår upphandlingsjurist Per Werling

Avtalslängd: 24 + 12 + 12 mån

Analys
Upphandling genomförs genom öppet förfarande och avser avtal gällande Sophämtning till Sundsvalls kommun.

Krav
  • Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att denne kan upprätthålla ett långsiktigt avtal. För att uppfylla det ska Anbudsgivaren ska ha en årlig omsättning på minst 170 MSEK.
  • Anbudsgivaren ska förfoga över nödvändiga personal- och tekniska resurser som behövs för att utföra efterfrågat uppdrag under hela avtalsperioden. Personal ska ha minst 3 års erfarenhet av liknande uppdrag och omfattning som efterfrågas i upphandlingen.
  • Anbudsgivaren ska ha en organisation med teknisk och yrkesmässig kapacitet (kompetens och resurser) för att utföra de tjänster som upphandlingen omfattar. Anbudsgivaren ska ha erfarenhet av liknande uppdrag, det vill säga uppdrag som till sitt innehåll motsvarar omfattning och utförande av avfallstransporter.

Utvärdering
Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. 

Upptäck Pabliq

I Pabliq har vi samlat alla upphandlingar på ett och samma ställe för att säkerställa att du inte går miste om några viktiga affärsmöjligheter.