<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Veckans upphandling

Varje vecka bjuder vi på en upphandling som vi anser är lite extra spännande. Här kan du del av veckans upphandling "Planteringsprodukter & jord" till Sundsvalls kommun och samtidigt få tips gällande upphandlingen från vår upphandlingsjurist Per Werling. 

Publicerad: 2022-06-27 | Sista dag för frågor: 2022-08-24 | Sista anbudsdag: 2022-08-29

Planteringsprodukter & jord

Källa: e-AvropUpphandlande organisation: Sundsvalls kommun Område: Sundsvall

Upphandlingen avser Jord och planteringstillbehör för successiva beställningar och leveranser under avtalsperioden.

Upphandlingen avser att tillgodose Beställarens inköp av jord, planteringsprodukter, pallkragar, krukor, tillbehör samt frön och lökar etc. i "konsumentsegmentet" till framförallt förskolor och skolverksamhet. 

Syftet med upphandlingen är också att kunna tillgodose behovet av leverantörer på nära håll för snabba och akuta kompletteringsköp.

Beställaren efterfrågar avtal med flera butiker och leverantörer som kan tillgodose behovet.

Köpen ska kunna göras genom webbutik med utkörning till beställarens verksamheter alternativt ska inköp kunna ske via ett fysiskt besök i butik.

 

Ladda ned upphandlingsdokumenten

 
Några ord från vår upphandlingsjurist Per Werling
 
Avtalslängd: 24 + 12 + 12 mån
Värde: 1 000 000 SEK
 
Analys
Upphandlingen genomförs genom förfarande i ett steg och avser ramavtal med flera olika aktörer.

Krav
◦ Leverantören ska bekräfta att ingen av uteslutningsgrunderna som räknas upp i 13 kap 1-3 §§ LOU föreligger.

◦ Leverantören ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende behörighet att utöva yrkesverksamhet, enligt 14 kap 2 § LOU.

◦ Beställaren kommer att kontrollera att Leverantören har en god ekonomisk ställning genom att inhämta värdering i tjänsten Inyett. Leverantören ska ha en rating motsvarande lägst Grön huvudrating eller motsvarande från annat kreditupplysningsföretag.

◦ Leverantören ska ha en organisation och verksamhet som visar att man förfogar över nödvändiga personalresurser och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att uppdraget ska kunna genomföras enligt en ändamålsenlig kvalitetsstandard.
 
◦ Leverantören ska i egen bilaga kortfattat beskriva sin organisation, sin verksamhet och sin kapacitet att utföra det aktuella uppdraget.
 
 
Därtill finns en rad krav som riktar sig på själva tjänsten
 
Utvärdering
Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.
 
 

Upptäck Pabliq

I Pabliq har vi samlat alla upphandlingar på ett och samma ställe för att säkerställa att du inte går miste om några viktiga affärsmöjligheter.