<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
Webbinarium

Svart bälte i anbudstaktik?

I vår anbudsskola ger vi dig redskapen för att vinna fler anbud! Vi bjuder på unika tips och verkliga rättsfall. Den aktuella serien består av 7 kostnadsfria webbinarium med temat vinn fler upphandlingar!

Välkommen till anbudsskolan!

Vill du ha svart bälte i anbudstaktik? Nu har du möjlighet att vässa dina kunskaper på distans! I vår Anbudsskola lär vi dig allt från hur du kommer igång med ditt anbudsskrivande till hur du gör när det är dags att överpröva.
 
Vi delger unika tips och verkliga rättsfall. Serien består av 7 kostnadsfria webbinarium med temat vinn fler upphandlingar och livesänds varannan onsdag kl. 10:30-11:00.

Per Werling – Utbildningsansvarig

Per Werling, upphandlingsjurist, är expert inom offentlig upphandling. Han företräder leverantörer i alla typer av affärer med offentlig sektor.

Han anlitas återkommande som rådgivare åt några av Sveriges största företag när det kommer till frågor om leverantörens förutsättningar i offentlig upphandling. Förutom att skriva anbud i offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av anbud i koncessioner.

Därutöver är han författare till boken Från A till Ö i offentlig upphandling samt till artiklar och utredningar. Dessutom lär han ha Sveriges bredaste register av upphandlingsskämt.

Vad lär du dig?


Webbinarierna utgår först och främst från praktiska exempel men också från lagar och relevanta rättsfall. Vi kommer under en halvtimme delge unika tips och gällande regelverk för att skapa förutsättningar för dig att vinna fler upphandlingar.

Anbudsskolans utbildningstillfällen

Webbinarium 1 
Kom igång med ert anbudsarbete 
31 mars 10:30-11:00


Webbinarium 2
Så funkar ESPD, uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och åberopande av annat företag
7 april 10:30-11:00


Webbinarium 3
Svart bälte i anbudstaktik
21 april 10:30-11:00


Webbinarium 4
Sälj mer med hjälp av LOU:s undantagsregler
5 maj 10:30-11:00

Webbinarium 5: 
Försäljning mot offentlig sektor – en förutsättning för att vinna fler upphandlingar?
12 maj 10:30-11:00


Webbinarium 6
Upphandlingsjuridik för anbudsgivare
26 maj 10:30-11:00


Webbinarium 7: 
När är det läge att överpröva?
9 juni 10:30-11:00

Webbinarium 1: Kom igång med ert anbudsarbete

31 mars 10:30-11:00  |  Nivå: Nybörjare


För många bolag är det svårt att komma igång med sitt anbudsarbete. I webbinariet går vi igenom hur man enklast organiserar sitt anbudsarbete.

Ibland vinner man faktiskt fler affärer genom att svara på värre upphandlingar.

Framgång når man tyvärr endast genom planering, rutiner samt organisation. Pabliqs experter delar med sig av enkla och framgångsrika tips för ett framgångsrikt anbudsarbete. Vi går igenom:

 • Go/no go-beslut
 • Viktiga rutiner
 • Skapa rätt anbudsteam

Webbinarium 2: Så funkar ESPD, uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och åberopande av annat företag

7 april 10:30-11:00  |  Nivå: Nybörjare


Många anbudsgivare känner sig osäkra kring vilka regler som gäller när det kommer till kvalificeringskrav och uteslutningsgrunder.

Att skicka in både ESPD och samtliga bevis är ofta en dålig idé. Vi beskriver vad som är den bästa strategin för anbudsgivare. Vi går igenom:

 • Vilka regler gäller för ESPD (egen försäkran)
 • Vad är skillnaden mellan åberopat företag och underleverantör
 • Reglerna kring uteslutningsgrunder

Webbinarium 3: Svart bälte i anbudstaktik

21 april 10:30-11:00  |  Nivå: Fortsättning


Det finns många olika taktiska drag för att öka sin möjlighet att vinna upphandlingar.

Många gånger är det inte den anbudsgivare som lämnat det bästa anbudet som vinner. Många gånger är det den anbudsgivare som lämnat det smartaste anbudet som vinner.

Vi går igenom följande anbudstaktik:

 • Parallella anbud vad gäller
 • Koncernstrategisk anbudsgivning
 • Cherry picking
 • Reducerat anbud
 • Frontlastning och baklastning
 • Gungor och karuseller (obalanserad anbudsgivning), vad köps det mycket av och vad köps det lite av
 • Predatory biding

Webbinarium 4: Sälj mer med hjälp av LOU:s undantagsregler

5 maj 10:30-11:00  |  Nivå: Fortsättning


Upphandlingslagarna innehåller många undantagsregler när upphandlingslagarna inte behöver följas.

Vi gör en genomgång när man som anbudsgivare kan använda sig av dessa regler för att sälja till myndigheter utan att någon offentlig upphandling måste genomföras. Vi går igenom:

 • Vilka undantag föreligger?
 • Att övertyga att undantaget gäller. 
 • Möjligheten till förhandsinsyn för att säkerställa att undantaget gäller?

Webbinarium 5: Försäljning mot offentlig sektor – en förutsättning för att vinna fler upphandlingar?

12 maj 10:30-11:00  |  Nivå: Fortsättning


En del menar att om man för första gången får reda på upphandlingen, först när den annonserats ut, så har man redan förlorat upphandlingen.

Det är givetvis en kraftig fördel om man tidigt kan påverka vilka krav upphandlaren ställer och hur de tänker genomföra sin utvärdering. Vi lär dig vad som är tillåtet och vad som är otillåtet när det kommer till att påverka upphandlare.

Vi går igenom:

 • Är försäljning och påverkan tillåtet?
 • Enkla knep för att skapa trygghet för upphandlaren att välja er.
 • Att skapa det bästa underlaget, för er och för upphandlaren.

Webbinarium 6: Upphandlingsjuridik för anbudsgivare

26 maj 10:30-11:00  |  Nivå: Avancerad


Upphandlingslagarna är utformade som skyddslagar för anbudsgivare. Vi går igenom vilka grundläggande rättigheter som föreligger för anbudsgivare.

Att ställa rätt frågor i upphandlingen kan vara en förutsättning för att underlätta för dig, och göra det svårare för dina konkurrenter att lämna anbud.

 • Vad är de upphandlingsrättsliga principerna och vilka rättigheter har anbudsgivare.
 • Kan en upphandlare ställa obligatoriska krav som endast en anbudsgivare kan uppfylla?
 • Vilka begränsningar finns mot att rikta upphandlingen till en viss leverantör?
 • Hur ställer jag effektiva frågor som diskvalificerar mina konkurrenter?

Webbinarium 7: När är det läge att överpröva?

9 juni 10:30-11:00  |  Nivå: Fortsättning


Överprövning är ett viktigt verktyg för att säkerställa att upphandlingen har följt upphandlingsreglerna.

Att överpröva och förlora är alltid förenat med en risk att endast framstå som en dålig förlorare. Samtidigt är överprövning ett sätt att se till att upphandlarna följer regelverket och i vissa fall, det enda verktyget för att säkerställa att upphandlaren inte riktat upphandlingen till en viss leverantör.

Vi går igenom:

 • Relevanta rättsfall
 • När är det läge att överpröva
 • Vilka regler gäller vid överprövning
 • Vilken typ av överprövningar vinner oftast leverantörer

Är det gratis?

Ja! Alla webbinar är gratis med förutsättningen att du antingen är Pabliq-kund eller registrerar ett kostnadsfritt testkonto. Det krävs inga kontouppgifter och testperioden löper ut automatiskt efter 14 dagar. Registrera gratis konto.