Webbinar

Vinn fler anbud – steg ett

Denna kurs är perfekt för dig som är ny i den offentliga upphandlingsprocessen och vill börja vinna offentliga kontrakt.

Kursmål

Förstå hela anbudsprocessen

Förstå anbudsprocessen och identifiera vilka anbud som är rätt för ditt företag

ESPD

Förstå föreskrifter om offentliga kontrakt, inklusive det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD)

Bygga relationer

Lär dig hur du i förväg förbereder dig att snabbt kunna svara på annonserade upphandlingar, inklusive att bygga långsiktiga relationer med myndigheter.

Skriva anbud

Förstå grunderna i att skriva bra anbud inklusive tips om hur du bör svara på samtliga krav

Skapa bättre affärer

Påverka och sälj mer.

"Det upphandlas mycket i vår bransch. Vi är dock helt nya på offentlig upphandling och har känt att vi inte riktigt vet var vi ska börja då det är mycket att hålla reda på. Det hela kan kännas ganska överväldigande och krångligt. Med introduktionskursen har vi fått en bra grund att stå på för att börja arbeta med offentlig upphandling för att hitta nya affärer".

Kursdeltagare

Kursområden

 • Grunderna i upphandlingslagarna
 • De upphandlingsrättsliga principernas innebörd
 • Gällande tröskelvärden
 • Beskrivning av upphandlingsförfaranden
 • Ramavtal och dynamiska inköpssystem
 • Hitta affärerna
 • Metoder för beslut ”Anbud/inget-Anbud”
 • Lär dig läsa upphandlingsdokumenten som ett proffs
 • Frågor & svar, lär dig ställa rätt frågor
 • Utveckla en anbudstrategi (parallella anbud, koncernstrategiska anbud, obalanserat anbudsgivning, reducerat anbud, russinen ur kakan, aggressiv budgivning, spelteoretiska anbud mfl)
 • Påverka myndigheter att ställa rätt krav och rätt utvärdering
 • Sälj mer med hjälp av lagens undantagsregler
 • Dina rättigheter som leverantör
 • Uteslutningsgrunder, kvalificeringskrav och egen försäkran (ESPD)
 • OLA (onormalt låga anbud)
 • Reservationer
 • Utvärdering, lär dig skapa smarta anbud
 • Tilldelning, uppföljning och överprövning

Per Werling – Utbildningsansvarig

Per Werling, upphandlingsjurist, är expert inom offentlig upphandling. Han företräder leverantörer i alla typer av affärer med offentlig sektor.

Han anlitas återkommande som rådgivare åt några av Sveriges största företag när det kommer till frågor om leverantörens förutsättningar i offentlig upphandling. Förutom att skriva anbud i offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av anbud i koncessioner.

Därutöver är han författare till boken Från A till Ö i offentlig upphandling samt till artiklar och utredningar. Dessutom lär han ha Sveriges bredaste register av upphandlingsskämt.

Anmäl dig till Vinn fler anbud – steg ett

Tid

Kursen är en heldagsutbildning och hålls mellan kl. 9:00 – 16:00.

 

Pris

4900:- per deltagare och utbildningstillfälle. I priset ingår fika, lunch samt kursdokumentation.
Pabliqkunder betalar 3900:-.

 

Utbildningsansvarig

Per Werling
Upphandlingsjurist
per@e-avrop.com
08-501 190 00