<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Personuppgifter
Pabliq värnar om din personliga integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy beskriver varför vi samlar in information om dig och hur informationen hanteras. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt. Pabliqs ändamål med att registrera dina personuppgifter är för att kunna erbjuda bevakning samt sökning av Offentliga upphandlingar (”Tjänsten”).

Vika personuppgifter behandlar vi
Vi samlar in dina personuppgifter, såsom namn, e-postadress och telefonnummer när du blir Användare hos oss, när du anmäler dig till våra utskickstjänster som nyhetsbrev eller bokar utbildning, eller när du på annat sätt frivilligt delar dina personuppgifter med oss.

Varför vi behandlar personuppgifter
Pabliq behandlar endast sådana uppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla Tjänsten, fullfölja åtaganden gentemot dig, samt erbjuda en optimal upplevelse av Tjänsten. Uppgifterna används för att kunna kommunicera med dig eller för att bekräfta din identitet och ge dig tillgång till våra tjänster Uppgifternas kan bestämmas, raderas och underhållas av användaren själv.

Behandling för vilken Pabliq är personuppgiftsansvarig
Pabliq är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du anförtror oss i följande situationer:

  • Besöker vår hemsida och accepterar cookies.
  • När du registerar ett användarkonto på Pabliq.se (“Tjänsten”).
  • När du bokar någon av våra utbildningar.
  • Har kundtjänst- och supportärenden hos oss.
  • Dessa uppgifter utgör s.k. harmlösa personuppgifter.

Vilka vi delar personuppgifter med
Som huvudregel delar Pabliq inga personuppgifter med tredje part.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter
Pabliq sparar dina uppgifter så länge du är användare och det är nödvändigt för att uppnå ändamålen med Tjänsten. Den registrerade kan själv radera sitt Användarkonto och de uppgifter användaren lämnande när kontot upprättades. Sådant underhåll och/eller radering kan ske när som helst, året runt. Om du avregistrerar dig från Tjänsten tar vi bort dina personuppgifter så snart vi kan, med undantag för avidentifierade uppgifter som vi kan komma att spara för statistikändamål.

 

Vilka rättigheter har du

Som användare kan du enkelt se vilka uppgifter vi behandlar om dig, genom att logga in på www.pabliq.se och klicka på ditt användarnamn i det övre högra hörnet. Du kan även själv ändra/radera samtliga av dessa uppgifter. Personer som har ett användarkonto på Pabliq har enligt dataskyddslagen rätt att en gång om året begära information från oss om vilka personuppgifter om dig, där Pabliq är personuppgiftsansvarig, som vi behandlar. Din begäran till oss ska vara skriftlig och undertecknad av dig personligen och ska göras i pappersform. Om någon uppgift om dig är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi rättar, ändrar eller tar bort uppgiften.

 

Vilket ansvar och rättigheter har Pabliq?
Pabliq ska i alla lägen upprätta och bevara de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda samtliga personuppgifter.

 

Tredje land
Pabliq överför eller behandlar inga personuppgifter i tredje land.

 

Avslutning av användarkonto
Vi behåller vissa av dina personuppgifter även efter du har stängt ditt konto hos oss. Vi behåller dina personuppgifter efter att du har stängt ditt konto om det är nödvändigt för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive på myndighets begäran), följa lagar och förordningar, för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, upprätthålla säkerhet, förebygga bedrägerier och missbruk, uppfylla våra användaravtal eller enligt din begäran om att vi ska fortsätta kommunicera med dig.

 

Laglig grund för  personuppgiftsbehandlingen
Behandling av dina personuppgifter sker i syfte att uppfylla Användaravtalet samt för att uppfylla Pabliqs berättigade intressen.

 

Om du vill veta mer
Har du ytterligare frågor om behandlingen av personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post på info@Pabliq.se.


Antirio AB, org. nummer 556533–8133, med adress Gårdsvägen 18, 169 70 Solna, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

*Pabliq är ett registrerat särskilt företagsnamn under Antirio AB AB 556533-8133

Senaste nytt

Vi har expertisen som vi mer än gärna delar med oss av.

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras