<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Hitta och studera dina konkurrenter

Att förstå sin konkurrenssituation är många gånger avgörande för att skapa en framgångsrik strategi och lämna vinnande anbud.

Genom att identifiera och analysera konkurrenter inom er egen bransch ger insikter om deras styrkor, svagheter och strategier. Vilket skapar möjligheter att differentiera er, optimera era tjänster och öka er konkurrenskraft.

upphandlare-get-to-know@4x

Se marknadsposition i förhållande till andra aktörer

Att ha koll på marknadsandelar, vunna och förlorade avtal samt trender i värdet på vunna upphandlingar inom er bevakning ger en kvantitativ insikt i hur väl ert företag presterar gentemot konkurrenterna, och på marknaden som helhet. Marknadsandelar ger en tydlig indikation på företagets position i förhållande till andra aktörer.

hallkoll_4x-100-removebg-preview

Hitta potentiella arbetsgivare eller underleverantörer

Frisök på alla leverantörer som lämnat anbud inom er bransch för hitta potentiella arbetsgivare som ni kan bli underleverantör till. 

 

Är du istället arbetsgivare som söker underleverantörer? Sökfunktioner erbjuder samma möjlighet för dig att hitta potentiella samarbetspartners och underleverantörer.

 

list_4x-100-removebg-preview

Ni hittar allt i plattformen

I Pabliq får ni en snabb marknadsöversikt. Här kan ni se er marknadsandel, vunna och förlorade anbud samt en trend över värde på vunna upphandlingar inom er bevakning. 

alltiplattform_4x-100-removebg-preview

Vill du veta mer om konkurrenter?

Senaste nytt

Vi har expertisen som vi mer än gärna delar med oss av.

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras