<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Sätt upp er process

Skapa en yta med föreslagna statusar eller sätt upp er egen.
Lägg till en status och koppla den mot en upphandlingsstatus för
att få korten flyttade automatiskt.

sätt upp er process

Automatisk flytt av kort

Har du inte har hunnit med att flytta korten sen tilldelningarna publicerats?
Ingen fara, dina kort flyttas automatiskt. Koppla kolumner mot statusar så
ser vi till att upphandlingskorten ligger på rätt ställe.

automatisk flytt av kort

Mer än bara upphandlingar

Lägg till upphandlingar smidigt från sökträffar och bevakningsträffar eller skapa egna korttyper som exempelvis Offert, Avrop, Kontrakt eller Direktupphandling.

mer än bara upphandlingar

Samarbeta i team

Jobba i samma arbetsyta oavsett hur ni valt att arbeta med er anbudsprocess. Ytorna kan vara synliga för alla eller privata, ni styr medlemmars tillgång till ytan.

samarbeta i team

Samla information på ett ställe

Fördelen med Arbetsytor är att informationen om en upphandling och tillhörande bilagor finns ett knapptryck bort. Allt ni behöver finns ett knapptryck bort i sidovyn.

samla information på ett ställe

Vill du veta mer om arbetsytor?