<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Ligg steget före dina konkurrenter

Att ligga steget före era konkurrenter kan vara helt avgörande för kommande affärer. En viktig del i att upprätthålla sin position på marknaden är att ha fullständig översikt och kontroll över sina konkurrenter, deras affärsavtal och eventuella optioner.

konkurrenter_4x-100-removebg-preview

Effektiv resursallokering

Genom att ha insikt i kommande utgångsdatum kan ni undvika oväntade överraskningar och säkerställa att ni har rätt resurser vid rätt tid.  Resursallokeringen blir enklare med vetskap om hur många upphandlingar som kommer ut nästa månad eller nästa år.

 

konkurrenter-ok_4x-100-removebg-preview

Bättre villkor med proaktiv avtalsförnyelse

Att se över och förlänga avtal i god tid möjliggör även förhandlingsutrymme och kan leda till gynnsammare villkor. Dessutom ger det organisationen eller myndigheten möjligheten att utforska alternativa alternativ och säkerställa att de är i linje med de senaste marknadstrenderna och affärsbehoven.

dokument-avtal_4x-100-removebg-preview

Påverka genom tidig kontakt

Genom att ha koll på avtalstider kan ni agera vid rätt tidpunkt. Tidig kontakt med upphandlande myndighet eller organisation inför ny upphandling kan ge möjlighet att aktivt påverka hur upphandlingen struktureras och vilka krav som ställs. Det ger möjligheten att kommunicera viktig information som kan vara avgörande för er medverkan i upphandlingen.

chatbubbl_4x-100-removebg-preview

Allt underlag finns ett knapptryck bort

Spara tid och förenkla processen genom att begära in underlag, inklusive avtal och anbud, med bara ett knapptryck. Vår användarvänliga plattform gör det smidigt att samla in de dokument du behöver för att fatta välgrundade beslut i god tid.

knapptryck@4x-100

Vill du veta mer om prognos?

Senaste nytt

Vi har expertisen som vi mer än gärna delar med oss av.

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras

Nytt tröskelvärde 2023
2023-03-27

Lorem ipsum dolor sit amet risus et fringilla. Convallis erat gravida lacus tortor nibh id sodales neque. Velit massa mi curabitur elementum nisl mauris cras