<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
Webbinar

Grundkurs anbudsgivning i offentlig upphandling

Denna kurs är perfekt för dig som är nybörjare eller för dig som vill uppdatera dig om regelverket. Efter kursen kan du självständigt lämna vinnande anbud i offentliga upphandlingar!

Skapa konkurrenskraftiga anbud!

Kursen redogör för grunderna i upphandlingslagarna.

Vi tar itu med direktupphandlingar, upphandlingar över och under tröskelvärdet, förnyade konkurrensutsättningar och dynamiska inköpssystem. Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna framställa egna konkurrenskraftiga anbud.

Kursområden

 • Kan man göra goda affärer och samtidigt följa LOU?
 • Avsikten och bakgrunden med offentlig upphandling.
 • Jobba proaktivt – så ser du till att få med gynnande krav som ökar dina möjligheter att vinna.
 • Lagens uppbyggnad (rättsprinciper & procedurregler).
 • Regler för undantag – sälj mer med hjälp av lagens undantag.
 • Genomgång av samtliga tröskelvärden och hur dessa ska beräknas.
 • Upphandlingsförfaranden – vilka finns och när får de användas?
 • Annonseringsregler.
 • Avtalsrätt – vilka regler gäller vid avtalssignering och avtalstolkning.
 • Överprövningar, skadestånd och upphandlingsskadeavgift.
 • Så läser du upphandlings dokumenten som ett proffs.
 • Så skapar och lämnar du ett vinnande anbud.
 • Att använda frågor och svar till sin egen fördel.
 • Offentlighetsprincipen – ett ofrånkomligt hjälpmedel för anbudsgivare.
 • Ramavtal, dynamiska inköpssystem, inköpscentraler och annan samordnad upphandling.
 • Vilka krav får man ställa i en upphandling?
 • Tidsfrister i offentlig upphandling.
 • Hur ska jag kommunicera i en offentlig upphandling.
 • Egen försäkran - ESPD.
 • Vad får man utvärdera - Utvärdering av anbud och tilldelning av kontrakt.
 • Poängmaximera dina anbud – enkla tips för att få högsta poäng.

Per Werling – Utbildningsansvarig

Per Werling, upphandlingsjurist, är expert inom offentlig upphandling. Han företräder leverantörer i alla typer av affärer med offentlig sektor. 

Han anlitas återkommande som rådgivare åt några av Sveriges största företag när det kommer till frågor om leverantörens förutsättningar i offentlig upphandling. Förutom att skriva anbud i offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna har han också omfattande erfarenhet av anbud i koncessioner.

Därutöver är han författare till boken Från A till Ö i offentlig upphandling samt till artiklar och utredningar. Dessutom lär han ha Sveriges bredaste register av upphandlingsskämt.

Vem vänder sig utbildningen till?

Kursen vänder sig till dig som är nybörjare eller för dig som vill uppdatera dig om regelverket. Efter kursen ska du ha tillräcklig kunskap för att självständigt kunna lämna vinnande anbud i offentliga upphandlingar.

Just nu har vi inga kurstillfällen inbokade. Anmäl gärna ditt intresse!

Tid

Just nu finns inga planerade datum för kursen. Fyll gärna i formuläret eller hör av dig till oss om du är intresserad av att gå utbildningen.

Kursen är en heldagsutbildning online.

Pris

4500:- per deltagare. Priset inkluderar komplett kursdokumentation. 
Pabliq-kunder betalar 4000-.

 

Utbildningsansvarig

Per Werling
Upphandlingsjurist
per.werling@antirio.com
08-501 190 00