<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">

Pabliqs Ordlista

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
Välj bokstav
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
A
Annonsdatabas

Annonsdatabas

Vad är en annonsdatabas? Alla offentliga upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet ska annonseras i en a...
Avrop

Avrop

Vad är ett avrop? Ett avrop är en tilldelning av kontrakt i enlighet med ett ramavtal. Ett avrop är en beställning av en...
Avtalsspärr

Avtalsspärr

Vad är avtalsspärr? Avtalsspärr kallas den tidsfrist innan en upphandlande myndighet eller enhet får teckna avtal med vi...
B
B2G

B2G

Vad är B2G? B2G är en förkortning för affärer med myndigheter, alltså “business-to-government”. Termen myntades för att ...
Behörighet att utöva yrkesverksamhet

Behörighet att utöva yrkesverksamhet

Behörighet att utöva yrkesverksamhet Alla leverantörer som önskar delta i en offentlig upphandling uppmanas att visa att...
Beställare

Beställare

Vad är en beställare? När det kommer till upphandling är beställaren det samma som köparen, det vill säga den upphandlan...
Beställningssystem

Beställningssystem

Vad är ett beställningssystem? Ett beställningssystem, även kallat e-handelssystem eller inköpssystem, är ett elektronis...
Börkrav

Börkrav

Vad är ett börkrav? Ett börkrav är inte ett obligatoriskt krav och kan ses lite som ett önskemål från den upphandlande m...
C
CPV-koder

CPV-koder

Vad är CPV-koder? Alla tjänster och produkter som upphandlas förses med egen kod, en CPV-kod, för lättare administrering...
D
Delad upphandling

Delad upphandling

Vad är en delad upphandling? En delad upphandling är precis som det låter; en upphandling som är uppdelad på två eller f...
Direktivstyrd upphandling

Direktivstyrd upphandling

Vad är en direktivstyrd upphandling? Kort och gott är det en upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde och som omfatt...
Direkttilldelning

Direkttilldelning

Vad är en direkttilldelning? När en upphandlande myndighet/enhet ingår kontrakt direkt utan någon konkurrensutsättning, ...
Direktupphandling

Direktupphandling

Vad är en direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling som saknar formkrav på hur den ska genomföras. Det ä...
Diskvalificering

Diskvalificering

Vad innebär diskvalificering? När en leverantör inte uppfyller något av kvalificeringskraven och den upphandlande myndig...
Dynamiskt inköpssystem

Dynamiskt inköpssystem (DIS)

Dynamiskt inköpssystem (DIS) Elektronisk process för återkommande anskaffning av standardprodukter till en upphandlande ...
E
Efterannonsering

Efterannonsering

Vad innebär Efterannonsering? En efterannonsering innebär att man har skyldighet att annonsera resultatet av en upphandl...
Ekonomisk aktör

Ekonomisk aktör

Vad är en ekonomisk aktör? En ekonomisk aktör är den EU-beteckning som avser varuleverantörer, tjänsteleverantörer och e...
Ekonomisk kapacitet

Ekonomisk kapacitet

Vad innebär ekonomisk kapacitet? Har du någon gång läst eller lämnat ett anbud har du säkert sett att det ofta finns kra...
Elektronisk auktion

Elektronisk auktion

Vad är en elektronisk auktion? En elektronisk auktion kan användas vid slutet av en upphandling för att skapa ytterligar...
Elektronisk signatur

Elektronisk signatur

Vad är en elektronisk signatur? Elektronisk signatur, eller e-signatur, är en digital underskrift som används för att un...
Elektronisk upphandling

Elektronisk upphandling

Vad är elektronisk upphandling? Elektronisk upphandling, eller e-upphandling, är precis som det låter; en upphandling dä...
EMAS

EMAS

Vad är EMAS? EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. Förkortningen står för Eco Management and...
F
Frivilliga uteslutningsgrunder

Frivilliga uteslutningsgrunder

Vad innebär frivilliga uteslutningsgrunder? Det förekommer ibland situationer där myndigheter får, men inte måste, utesl...
Frågor och svar

Frågor och svar

Vad menas med Frågor och svar? Samlingsnamn för den kommunikation som får ske mellan leverantör och upphandlande myndigh...
Funktionsentreprenad

Funktionsentreprenad

Vad är Funktionsentreprenad? En form av totalentreprenadupphandling där utföraren får ansvara för följderna och effekter...
Förhandsannonsering

Förhandsannonsering

Vad är förhandsannonsering? Meddelande om de upphandlingar som upphandlande myndighet/enhet har planerat att genomföra. ...
Förlängd avtalsspärr

Förlängd avtalsspärr

Vad är förlängd avtalsspärr? En förlängd avtalsspärr är när en leverantör har ansökt om överprövning vid förvaltningsrät...
Försörjningsområdet

Försörjningsområdet

Benämning på det område som regleras av LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Detta ska skiljas från mynd...
G
GPA

GPA

Vad står förkortningen för? GPA står för Government Procurement Agreement Vad är GPA för något? GPA är ett avtal som avs...
Gränsöverskridande intresse

Gränsöverskridande intresse

Vad betyder gränsöverstigande intresse? Ett bestämt gränsöverstigande intresse betyder att det kan finnas leverantörer u...
H
Hållbar Upphandling

Hållbar Upphandling

Vad är hållbar upphandling? Med hållbar upphandling menas att man inte bara ser till fördelarna för sin egen verksamhet ...
I
Inköpssamverkan

Inköpssamverkan

Vad innebär inköpssamverkan? För att dela på de administrativa kostnaderna en upphandling innebär händer det att flera u...
Innovationsupphandling

Innovationsupphandling

Vad är innovationsupphandling? Innovationsupphandling handlar om att den upphandlande organisationen uppmanar till innov...
J
K
Konkurrenspräglad dialog

Konkurrenspräglad dialog

Vad är konkurrenspräglad dialog? Upphandlingsförfarande där leverantörerna bjudits in (minimum tre stycken) att hålla en...
Kontraktsvillkor

Kontraktsvillkor

Vad innebär kontraktsvillkor? Kontraktsvillkor är de villkor som ska gälla under avtalstiden och där framgår det vilka r...
L
LUF

LUF

Vad är LUF? LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna, är en lag i Sverige som reglerar köp för myndigheter oc...
M
N
NUTS-nomenklaturen (Nutskoder)

NUTS-nomenklaturen (Nutskoder)

Vad är NUTS-nomenklaturen? Nomenclature of Units for Territorial Statistics, nomenklatur för statistiska territoriella e...
O
P
Q
R
S
Skakrav

Skakrav

Vad är ett skakrav? Ett skakrav är precis som ordet “ska” antyder, det är ett krav som ska uppfyllas. Kravet ställs på l...
Statens inköpscentral

Statens inköpscentral

Vad är statens inköpscentral? Statens inköpscentral är en avdelning vid Kammarkollegiet som upphandlar och förvaltar ram...
T
TED

TED

Vad står förkortningen för? TED står för Tender Electronic Daily Och vad är då Tender Electronic Daily? TED är en webbas...
Tilldelningsbeslut

Tilldelningsbeslut

Vad innebär ett tilldelningsbeslut? Upphandlande myndighets/enhets beslut om att tilldela ett kontrakt eller sluta ramav...
Tröskelvärdesberäkning

Tröskelvärdesberäkning

Vad är tröskelvärdesberäkning och vad innebär det? En tröskelvärdesberäkning är en beräkning som alltid måste göras infö...
U
Upphandlingsdokument

Upphandlingsdokument

Vad ska framgå i upphandlingsdokumenten? I upphandlingsdokumenten ska det var tydligt vad som köps och vilka krav som st...
Upphandlingsförordning

Upphandlingsförordning

Vad är upphandlingsförordningen? I upphandlingsförordningen finns det bestämmelser om annonsering samt innehållet i indi...
V
W
X
Y
Z
Å
Ä
Ö
Öppen upphandling/öppet förfarande

Öppen upphandling / öppet förfarande

Vad är öppet förfarande? Öppet förfarande är upphandlingar över EU:s tröskelvärde där alla leverantörer är välkomna att ...
Överprövning

Överprövning

När gör man en överprövning? En överprövning kan man ansöka om som leverantör när man anser att den upphandlande organis...