<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
23.02.2021

Direktivstyrd upphandling

Vad är en direktivstyrd upphandling?

Kort och gott är det en upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde och som omfattas av EU:s regler (EU:s direktiv).

Finns det då också icke-direktivstyrd upphandling?

Ja, men termen är lite missvisande. De upphandlingar i Sverige som inte omfattas av EU-direktivet kallas för icke-direktivstyrda upphandlingar. Dessa upphandlingar benämns även upphandlingar under tröskelvärdet och görs enligt kapitel 19 i LOU, LUF och LUFS.

Men eftersom att delar av EU-direktivet gäller även för dessa upphandlingar, kan det tyckas lite missvisande med termen icke-direktivstyrd upphandling.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.