<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2020-09-09

Behöver verkligen alla "skakrav" uppfyllas i offentliga upphandlingar?

Många anbudsgivare har någon gång stött på "skakrav" i en upphandling som kan anses meningslösa men som spelat roll i valet av leverantör. Kan tämligen meningslösa krav avgöra vilken leverantör som vinner upphandlingen och behöver verkligen alla krav uppfyllas? Vår upphandlingsjurist Per Werling förklarar vad som gäller kring “skakraven” i offentliga upphandlingar. 

I princip alla anbudsgivare har varit med om upphandlingar som innehåller tämligen meningslösa krav. Inte allt för sällan är de meningslösa kraven kopplade till rena formaliafrågor. Men det kan också vara krav som förefaller relevant för en leverantör men ovidkommande för någon annan leverantör. Som exempel kan nämnas krav på att beskriva sin organisation, som för ett bolag med många avdelningar och lokalkontor kan vara relevant, men som för ett enmansföretag kan förefalla meningslöst. 

I en upphandling av personlighetstester uppställdes ett krav på att leverantören skulle ha tillgång till ett visst personlighetstest. Som bevis på detta skulle samtliga leverantörer bifoga ett licensavtal som påvisade att man hade tillgång till det efterfrågade testet. Vinnande leverantör inkom aldrig med något licensavtal, skälet till detta var nämligen att leverantören var den som utvecklat och ägde testet. Frågan som uppstår är huruvida vinnande leverantör ska förkastas för att de inte bifogat ett licensavtal, vilket trots allt var ett obligatoriskt krav i upphandlingen. 

pabliq-notepad-computer

2016 fastställde högsta förvaltningsdomstolen i mål nr 555–15 samt mål nr 2691–15 att obligatoriska krav måste upprätthållas även om de kan tyckas vara av ringa betydelse. Domstolen framhöll att alla leverantörer, även de som inte lämnat anbud, måste kunna förlita sig på att obligatoriska krav i förfrågningsunderlag upprätthålls.

Med anledning av avstående, är mitt bästa tips till alla leverantörer att se till att uppfylla samtliga krav i upphandlingen, även de som förefaller meningslösa. Vid de tillfällena det är omöjligt att uppfylla ett krav måste man upplysa upphandlaren om detta genom frågor och svar och föreslå ett alternativt sätt att uppfylla kravet. Om man exempelvis inte kan skicka ett licensavtal på ett personlighetstest man själv äger, så kan man ju föreslå för upphandlaren att komplettera kravet med följande text ”…eller på annat sätt visa att man har tillgång till personlighetstestet”.  

Lycka till med ert anbudsgivande och se till att era anbud även uppfyller dumma krav.