<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-18

Sammanfattning & statistik | Offentlig upphandling 2020

Varje år släpper Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten en gemensam rapport med statistik om offentlig upphandling. Rapporten är en återkommande publikation med syfte att offentliggöra och analysera statistik om offentlig upphandling.

Äntligen har rapporten för 2020 släppts och den bjuder på både överraskningar och  små mumsbitar.

Vi har sammanfattat det vi tycker är lite extra viktigt, intressant och roligt!

Fyll på kaffet och häng med!

 

Hur många upphandlingar annonserades 2019?

Hela 18 379 upphandlingar annonserades 2019. Är det mycket, tänker ni? Tja, det är väl alltid en definitionsfråga, men det är faktiskt en minskning med knappt 1 % från 2017.

Om vi tittar ännu längre bakåt i tiden på 2012 och 2013 så annonserades det betydligt färre upphandlingar från 2014 och framåt, och anledningen till den minskningen är högst troligt att direktupphandlingsgränsen höjdes rejält 2014 (1 juli).

Tittar vi på 2014 - 2016 var antalet upphandlingar i stort sett oförändrat för att sedan öka marginellt till 2017, och därefter minskade det alltså ungefär ett till den senaste statistiken från 2019.

antal-upphandlare-1

Är det någon skillnad i mängd upphandlingar baserat på årstid?
Ja, det verkar faktiskt vara så, och fördelningen ser i stort sett likadan ut år efter år. Högsäsongen är i mars till maj med 1 955 - 2 011 upphandlingar per månad, inte långt därefter är september till december med 1 500 - 1 428 upphandlingar. Lågsäsongen är juli och augusti med 895 - 865 upphandlingar per månad.

antal-upphandlare-manad-1

I vilken ort upphandlades det mest?

I Stockholms län skedde flest upphandlingar 2019 med 18 % andel av alla upphandlingar. Kort därefter hittar vi Västra Götalands län med 17 % och på en tredjeplats kommer Skåne län med 11 %.

En enskild upphandling kan ha fler än en upphandlingsort och av samtliga upphandlingar som levererades 2019 hade hela 45 % något av de tre ovanstående länen som leveransort.

upphandlingar-ort-1

 

Inom vilken bransch skedde flest upphandlingar?

Återigen är anläggningsbranschen segrare med hela 36 % av alla upphandlingar 2019. Det är alltså 4 av 10 upphandlingar som avser anläggningsarbete.

Man kan ha flera olika CPV-koder per annons eftersom upphandlingarna ofta avser kombinationer av varor och tjänster, dessa 36 % hade alltså minst en CPV-kod inom CPV 45 Anläggningsarbete.

Vill du veta vilka de 10 vanligaste CPV-koderna var? Häng kvar så får du snart veta!

 

Vilka bygg- och teknikföretag lämnade flest anbud?
Det företag som lämnade allra flest anbud 2019 var WSP Sverige AB. Hela 620 anbud skickades in av den hurtiga organisationen WSP. Inte långt efter kommer ÅF-Infrastructure AB med sina 588 anbud och på en fin tredjeplats kommer NCC Sverige AB, med 520 anbud.

Visste du att alla de top 10 företag som lämnade flest anbud 2019 var alla verksamma inom bygg-, teknik- eller anläggningsbranschen? Vi vet att det är lite häftigt, men som med det mesta finns det en logisk förklaring.

De flesta annonserade upphandlingarna 2019 var inom just dessa branscher, så det är kanske ingen magisk trollformel som ligger bakom -men vem är vi att förkasta det?

anbudsgivare-bolag-1

 

Vilka CPV-koder var vanligast?

Vilken den vanligaste huvudsakliga CPV-koden var 2019 har vi ju faktiskt redan avslöjat. Det är CPV 45 Anläggningsarbete som med sina 36 % har ett långt försprång före nästkommande CPV-kod 71 Arkitektbygg-, ingenjörs- och besiktningstjänster på 12 %. På tredje plats har vi CPV 79 Företagstjänster: lagstiftning, marknadsföring, rådgivning, rekrytering, , tryckning och säkerhet på 10 %.

vanligaste cpv-koder-1

 

Vilken var den vanligaste upphandlingsformen?

Den vanligaste upphandlingsformen 2019 var förenklat förfarande. Nästan alla upphandlingar 2019 genomfördes med förenklat eller öppet förfarande.

Upphandlingar som inte är direktivstyrda kan genomföras genom förenklat förfarande, vilket innebär att upphandlingen annonseras nationellt och att vem som helst kan lämna anbud. Trots att det är den vanligaste upphandlingsformen har det faktiskt minskat med 4 % från 2018 - 2019.

Upphandlingar som är direktivstyrda måste annonseras i TED (Eu:s gemensamma annonsdatabas) och även här kan vem som helst lämna anbud. Man kan välja mellan några olika förfaranden vid direktivstyd upphandling och den vanligaste formen var öppet förfarande. Öppet förfarande användes i 42 % av alla upphandlingar 2019, och de sammanlagda direktivstyrda upphandlingarna var 47% av alla upphandlingar 2019.

 

Är de flesta anbudsgivare aktiebolag?
Ja, rubriken är lite avslöjande men det var faktiskt aktiebolagen som lämnade flest anbud 2019. En överväldigande majoritet på hela 89 % av alla anbudsgivare var aktiebolag. Näst vanligaste anbudsgivaren var enskild firma med 8 % och därefter kommer Ekonomisk förening med 1 %.

anbudsgivare-juridisk-form-1

Hur långa var avtalen i snitt?
I 7 av 10 upphandlingar, alltså 66 %, var avtalsperioden 3 till 4 år. I 6 av 10 upphandlingar, 57 %, var avtalsperioden 1 till 2 år. Den genomsnittliga avtalsperioden 2019 var 2,4 år (möjlighet till förlängning ej inräknad).

 

Sugen på mer statistik? Misstänkte väl det!

Här kommer en kort sammanfattning och några extra godbitar:

 • 18 379 upphandlingar annonserades i enlighet med upphandlingslagarna 2019.
 • Flest upphandlingar skedde i Stockholms län med 18 % andel av alla upphandlingar
 • Bygg- och anläggningsbranschen lämnade flest anbud (36%)
 • Den vanligaste upphandlingsformen var förenklat förfarande
 • 47 % av upphandlingarna var direktivstyrda
 • 37 % av alla upphandlingar avsåg ramavtal
 • 6,6 % av alla upphandlingar överprövades
 • Den vanligaste upphandlingsformen att överprövas är direktivstyrda upphandlingar
 • Upphandlingar med fler anbudsgivare har ofta en större andel överprövningar
 • 13 % av alla annonserade upphandlingar avbröts innan avtalet skrevs på
 • Avtalen löper oftast i 3-4 år
 • Endast 1-3 anbud inkommer i 57% av alla upphandlingar
 • Genomsnittliga anbud per upphandling är 4,5
 • Den vanligaste leverantören att lämna anbud är aktiebolag med färre än 50 anställda
 • 43 % av alla lämnade anbud ledde till kontraktering
 • 70 % av anbudsgivarna var mikro- eller småföretag
 • 4 % av anbudsgivarna var stora företag
 • Mikro- och småföretag stod för 50 procent av de anbud som ledde till kontrakt
 • Stora företag lämnade i genomsnit 24,9 anbud vardera
 • Små företag lämnade i genomsnitt 3,4 anbud vartdera
 • Minroföretag lämnade i genomsnitt 1,9 anbud vardera
 • 37% av alla upphandlingar 2019 gällde ramavtal. Av de direktivstyrda upphandlingarna avsåg 48 procent ramavtal, andelen ramavtal var alltså högre vid upphandlingar som var direktivstyrda.
 • 1 168 myndigheter annonserade minst en upphandling 2019

Kan du inte läsa dig mätt på statistik hänvisar vi till originalrapporten från Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, du hittar pdf:en här:

https://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2020-5_statistikrapport_2020-webb.pdf

Vi hoppas att du uppskattade vår lilla sammanfattning och att du nu med stolthet kan briljera kring offentlig upphandling vid lunchbordet.

Vem gör inte en glädjevolt över lite spontan statistik kring andelen direktivstyrda upphandlingar?