<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
23.02.2021

Avrop

Vad är ett avrop?

Ett avrop är en tilldelning av kontrakt i enlighet med ett ramavtal.

Ett avrop är en beställning av en vara, tjänst eller entreprenad från ett ramavtal, beställningen kan vara antingen skriftlig eller muntlig.

 

Vad innebär ett avrop då?

Att avropa innebär alltså att man köper varor eller tjänster (tilldelar kontrakt) med hänvisning till ett ramavtal. Det är vanligt vid statliga ramavtal där offentlig upphandling genomförs.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.