<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
26.02.2021

Öppen upphandling / öppet förfarande

Vad är öppet förfarande?

Öppet förfarande är upphandlingar över EU:s tröskelvärde där alla leverantörer är välkomna att lämna anbud. Alla villkor måste vara angivna redan från start i upphandlingsdokumenten, därför får det aldrig ske någon förhandling i en öppen upphandling.

Öppet förfarande är den vanligaste förfarandeformen när det gäller offentliga upphandlingar i Sverige.

 

Vad är tidsfristen i ett öppet förfarande?

I regel 35 dagar.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.