<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
23.02.2021

Diskvalificering

Vad innebär diskvalificering?

När en leverantör inte uppfyller något av kvalificeringskraven och den upphandlande myndigheten/enheten diskvalificerar leverantören med hänvisning till detta, då kallas det inom offentlig upphandling för diskvalificering.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.