<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

Elektronisk signatur

Vad är en elektronisk signatur?

Elektronisk signatur, eller e-signatur, är en digital underskrift som används för att underteckna handlingar och avtal helt elektroniskt.

 

Varför använder man elektronisk signatur?

Det traditionella sättet att skriva under med papper och penna blir allt mer förlegat. Idag sker det mesta digitalt och så även underskrifter. Man slipper allt det administrativa som det innebär att skriva ut, skriva på, kopiera, posta och invänta retur först flera arbetsdagar senare.

Elektroniska signaturer är lika juridiskt bindande som fysiska, fast med mindre administrativt arbete och kortare ledtider.