<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
26.02.2021

Förhandsannonsering

Vad är förhandsannonsering?

Meddelande om de upphandlingar som upphandlande myndighet/enhet har planerat att genomföra.

Förhandsannonsering kan förkorta tidsfristen för att lämna anbud. Förhandsannons kan även används som anbudsinfordran.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.