<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

Frågor och svar

Vad menas med Frågor och svar?

Samlingsnamn för den kommunikation som får ske mellan leverantör och upphandlande myndighet/enhet från det att förfrågningsunderlaget har publicerats till sista svarsdagen.

Här finns möjlighet att reda ut de eventuella brister och felaktigheter som finns i underlaget. Detta görs på ett sådant sätt att alla ska få samma information om något nytt påverkar upphandlingen.