<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

Elektronisk auktion

Vad är en elektronisk auktion?

En elektronisk auktion kan användas vid slutet av en upphandling för att skapa ytterligare konkurrens mellan leverantörer.

Det benämns även omvänd auktion eftersom att tanken är att leverantörer ska, under en tidsbestämd period, sänka sina priser eller förbättra andra parametrar, för att vinna upphandlingen.

Hur går en auktion till?

Alla som har lämnat godkända anbud bjuds in till att vara med på den elektroniska auktionen. Leverantörerna har sedan möjlighet att ändra sina priser eller övriga parametrar och blir hela tiden uppdaterad om sin plats i rangordningen.

Platserna i auktionen rangordnas automatisk med hjälp av automatiska utvärderingsmetoder.

Handlar det alltid om lägst pris?

Nej, även om det ofta är högt prioriterat kan det också handla om andra parametrar som leveranstid, elförbrukning, tillgänglighet m.m.