<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

Upphandlingsförordning

Vad är upphandlingsförordningen?

I upphandlingsförordningen finns det bestämmelser om annonsering samt innehållet i individuella rapporter (2016:1162). Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till LUF, LOU, och LUFS gällande främst annonsering av offentlig upphandling.

 

Vilka upphandlingar gäller lagen?

Den gäller upphandlingar som genomförs enligt:

  • lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF)
  • lagen om upphandling av koncessioner (LUK) lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).