<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

Direktupphandling

Vad är en direktupphandling?

En direktupphandling är en upphandling som saknar formkrav på hur den ska genomföras.

Det är med andra ord en enkel process eftersom att det inte finns krav på varken annonsering eller anbud i ett visst format.

 

När kan man använda en direktupphandling?

Det är vanligast att använda en direktupphandling för upphandlingar som inte överstiger direktupphandlingsgränsen, men som ofta finns det också undantag, eller av synnerliga skäl, som det så vackert kallas.

Tänk på att det är alla köp av samma slag under räkenskapsåret som räknas till direktupphandlingsgränsen, det är alltså inte bara det aktuella köpet!

 

Det finns egentligen tre tillfällen då en direktupphandling är aktuell och det är:

1. När upphandlingens värde inte överstiger direktupphandlingsgränsen.

2. I särskilda fall då den upphandlande organisationen har tillåtelse att använda förhandlat förfarande, utan föregående annonsering.

3. När det finns synnerliga skäl (och vad som utgör synnerliga skäl prövas från fall till fall).

 

Så, hur går det till?

Det fina med en direktupphandling är att det inte finns några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras. Här är det alltså möjligt att förhandla med leverantörer eftersom inga krav finns gällande tidsfrister m.m.

Det kanske viktigaste är att myndigheter inte behöver konkurrensutsätta inköpet utan kan vända sig direkt till en viss leverantör.