<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
23.02.2021

CPV-koder

Vad är CPV-koder?

Alla tjänster och produkter som upphandlas förses med egen kod, en CPV-kod, för lättare administrering. Koden beskriver olika branscher och produkter och ofta hittar man flera olika koder som passar in på upphandlingen.

Koderna består alltid av sex siffror grupperade i olika nivåer, där huvudnivån utgör de första siffrorna och under nivåerna preciserar upphandlings objektet med större och större noggrannhet.

 

Hur används CPV-koder?

Alla annonserade upphandlingar ska innehålla CPV-kod(er). CPV-koderna hjälper oss att snabbt hitta det vi söker eftersom vi snabbt kan identifiera en vara eller en tjänst med hjälp av CPV-koden.

 

Hur bestäms en CPV-kod?

Det är upphandlaren, som i sin upphandlingsannons, ska ange den CPV-kod som bäst stämmer överens med varan eller tjänsten. Här vill man vara både tydlig och konsekvent så att man inte missar en leverantör som egentligen hade varit intresserad av att lämna anbud.

 

Hur många koder finns det?

I dagsläget finns det över 5000 produkt -och tjänstekoder!

 

Vad står förkortningen för?

Common Procurement Vocabulary

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.