<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2024-01-04

Urvalsupphandling

Vad är urvalsupphandling?

En urvalsupphandling är en upphandling där alla leverantörer kan lämna anbud och den upphandlande myndigheten bjuder sedan in vissa av leverantörerna till anbudsgivningen.

När en urvalsupphandling sker ska den upphandlande myndigheten alltid annonsera inbjudan i en elektronisk databas.

Hur lång är ansökningstiden?
Ansökningstiden får inte vara kortare än 10 dagar från det att ansökningsinbjudan publicerades.