<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

Tilldelningsbeslut

Vad innebär ett tilldelningsbeslut?

Upphandlande myndighets/enhets beslut om att tilldela ett kontrakt eller sluta ramavtal och skälen för beslutet. Alla som har deltagit i upphandlingen ska underrättas om tilldelningsbeslutet.

Efter anbudsprövning beslutar den upphandlande myndigheten/enheten vilken eller vilka anbudsgivare som kommer tilldelas kontraktet. Det ska ske skriftligen till de leverantörer som vunnit kontraktet, men även till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Det ska ske snarast möjligt efter beslutet.

Ett komplett tilldelningsbeslut ska:

  • Informera om vald leverantör
  • Vara skriftlig
  • Ange skälen till beslutet
  • Informera om den eventuella avtalsspärrens längd (minst 10 dagar).