<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

Direkttilldelning

Vad är en direkttilldelning?

När en upphandlande myndighet/enhet ingår kontrakt direkt utan någon konkurrensutsättning, kallas det för en direkttilldelning.