<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

EMAS

Vad är EMAS?

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning. Förkortningen står för Eco Management and Audit Scheme.

Syftet med EMAS är att förbättra och effektivisera miljöarbetet på företag och organisationer.

EMAS baseras på ISO 14001 men håller hårdare krav på lag- och kravefterlevnad och har årliga publikationer av en tredjepartsgranskad miljöredovisning.

Kan alla använda sig av EMAS?

Självklart! Det är helt frivilligt och öppet för alla företag och organisationer. Trots att det är frivilligt förekommer det krav på certifiering enligt EMA i en del upphandlingar.