<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
26.02.2021

Försörjningsområdet

Benämning på det område som regleras av LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Detta ska skiljas från myndighetsområdet som regleras av LOU.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.