<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

Delad upphandling

Vad är en delad upphandling?

En delad upphandling är precis som det låter; en upphandling som är uppdelad på två eller flera delar, där det finns möjlighet att lämna anbud på minst en av delarna.

Ett delkontrakt syftar till att öka konkurrensen och möjliggöra för fler leverantörer att lämna anbud.