<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

Skakrav

Vad är ett skakrav?

Ett skakrav är precis som ordet “ska” antyder, det är ett krav som ska uppfyllas. Kravet ställs på leverantören eller produkten i en upphandling. Skakravet måste uppfyllas för att leverantören ska kunna tilldelas ett kontrakt.

 

Vad händer om skakravet inte uppfylls?

I de fall kravet inte uppfylls ska upphandlingen i regel förkastas. Det är därför extra viktigt att som upphandlande myndighet vara tydlig med vilka skakrav som finns, och lika viktigt är det för anbudsgivaren att uppmärksamma skakraven.

Ett anbud som endast delvis uppfyller skakraven godkänns i regel inte.