<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

Konkurrenspräglad dialog

Vad är konkurrenspräglad dialog?

Upphandlingsförfarande där leverantörerna bjudits in (minimum tre stycken) att hålla en dialog med upphandlande myndigheten/enheten för att hitta en lösning som passar upphandlande myndigheten/enheten.