<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
23.02.2021

Börkrav

Vad är ett börkrav?

Ett börkrav är inte ett obligatoriskt krav och kan ses lite som ett önskemål från den upphandlande myndigheten. Myndigheten kan själv välja sina bör-krav och det står fritt att lämna anbud även om man som leverantör inte uppfyller alla dessa.

Uppfyller du däremot bör-kraven får ditt anbud oftast ett mervärde framför andra som inte uppfyller dem, detta betyder alltså i förlängningen att du får fler poäng i poängskalan som ofta är 1-5.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.