<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

TED

Vad står förkortningen för?

TED står för Tender Electronic Daily

 

Och vad är då Tender Electronic Daily?

TED är en webbaserad del av EU:s officiella tidning, en databas där offentliga upphandlingar inom EU och EES annonseras.

 

När ska upphandlingar annonseras i TED?

Databasen är till för både pågående och avslutade upphandlingar där värdet överstiger EU:S tröskelvärde. Generellt sett ska alla upphandlingar som omfattas av EU-reglerna publiceras i TED.

 

Varför publicerar man i TED?

En publicering innebär att annonsen sprids i hela EU.