<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
26.03.2021

Förlängd avtalsspärr

Vad är förlängd avtalsspärr?

En förlängd avtalsspärr är när en leverantör har ansökt om överprövning vid förvaltningsrätten gällande en offentlig upphandling.

Vad innebär en förlängd avtalsspärr?

Det innebär att den upphandlande organisationen har ett förbud att ingå avtal (gällande den specifika upphandlingen) under den tidsperiod som överprövningen varar, och 10 dagar efter att förvaltningsrätten bedömd ärendet.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.