<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
23.02.2021

Beställare

Vad är en beställare?

När det kommer till upphandling är beställaren det samma som köparen, det vill säga den upphandlande myndigheten eller den upphandlande enheten. Beställare är många gånger endast en synonym för den som genomför upphandlingen.

Beställaren har behörighet att göra beställningar i enlighet med en upphandlande enhets- eller myndighets olika kontrakt. Beställaren är alltså den myndighet som vill ha ett jobb utfört och som anlitar extern leverantör.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.