<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
23.02.2021

Elektronisk upphandling

Vad är elektronisk upphandling?

Elektronisk upphandling, eller e-upphandling, är precis som det låter; en upphandling där alla delar sker helt elektroniskt.

Elektronisk upphandling innefattar således alla steg i upphandlingsprocessen med allt från förberedelser till avtal.

Processen sker oftast genom något av de elektroniska upphandlingssystem som finns att tillgå på marknaden, exempelvis e-avrop.

 

Varför använder man e-upphandlingar?

Idag är det vanligast med en digital anbudsprocess och många ser det som en självklarhet.

Upphandlingslagslagarna innehållet dessutom krav på att de upphandlande myndigheterna ska använda digitala medel i så hög utsträckning som möjligt.

 

Vilka fördelar finns det med digitala upphandlingar?

Precis som med e-signatur finns det nästan uteslutande bara fördelar med en elektronisk upphandlingsprocess.

  • Delar eller hela processen kan automatiseras vilket ger en enorm tidsvinst för båda parter.
  • Processen blir därmed också effektivare och säkrare.
  • Deltagandet ökar eftersom det är lätt delta i anbudsgivningen

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.