<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

Efterannonsering

Vad innebär Efterannonsering?

En efterannonsering innebär att man har skyldighet att annonsera resultatet av en upphandling, med huvudsyfte att skapa insyn och transparens.

Förutom att skapa transparens samlas det även information om upphandlingarna vilket ger ett bra underlag för statistik av offentliga upphandlingar.

Behöver alla upphandlingar efterannonseras?

Innan 1 januari 2021 var det endast upphandlingar över tröskelvärdet som behövde efterannonseras, men nu gäller det alltså även upphandlingar under tröskelvärdet.

Förändringar i efterannonsering från och med januari 2021

Ett nytt regelverk för annonsering av upphandlingar trädde i kraft den 1 januari 2021 och vi har listat de viktigaste förändringarna:

  • Som ovan nämnt är det numera obligatoriskt att efterannonsera alla upphandlingar även under tröskelvärdena.
  • Annonserna under tröskelvärdena ska också innehålla fler uppgifter än tidigare.
  • All annonsering av upphandlingar ska ske i en registrerad annonsdatabas. Förteckning finns här: Konkurrensverkets annonsdatabasregistret.
  • Annonsdatabasen som först publicerar annonsen ska generera ett upphandlings-id till annonsen. ID:t ska innehålla en kod och ett löpnummer, koden ska med minst två bokstäver identifiera databasen.