<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

Kontraktsvillkor

Vad innebär kontraktsvillkor?

Kontraktsvillkor är de villkor som ska gälla under avtalstiden och där framgår det vilka rättigheter och skyldigheter myndigheten och leverantören har gentemot varandra. Hur uppdraget eller leveransen ska genomföras framgår också.

Finns det en kontraktsmall?

Det finns mallar att tillgå, men var i sådana fall försiktig och läs igenom avtalsdelen noggrant så att det passar just den aktuella upphandlingen.

Det kan vara en god idé att ta hjälp av en avtalsjurist om man känner sig osäker, det lönar sig alltid i längden och man kan sova gott om natten.

Kan man ändra i kontraktet?

Ja, det kan du. Lagen om offentlig upphandling (LOU) tillåter ändringar i upphandlade kontrakt men som alltid finns det begränsningar. Ett tips är därför att ha med ändrings och optionsklausuler i kontraktet där det tydligt framgår vad som kan ändras och i vilken utsträckning.