<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

Innovationsupphandling

Vad är innovationsupphandling?

Innovationsupphandling handlar om att den upphandlande organisationen uppmanar till innovation i sin upphandlingsprocess, genom att antingen efterfråga eller tillåta nya lösningar.

Det är alltså en upphandling som har en okänd lösning på ett problem eller ett behov.

Begreppet kommer från (SOU 2010:56) "Innovationsupphandling: upphandling som främjar utveckling och införande av nyskapande och bärkraftiga lösningar, innovationer."