<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

Funktionsentreprenad

Vad är Funktionsentreprenad?

En form av totalentreprenadupphandling där utföraren får ansvara för följderna och effekterna av de beslut som denne har möjlighet att fatta under projekteringen.

Detta görs genom att den vinnande entreprenören under en kortare eller längre period också får i uppgift att underhålla den anläggning man har byggt innan ansvaret lämnas över till den upphandlande myndigheten/enheten.