<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

Överprövning

När gör man en överprövning?

En överprövning kan man ansöka om som leverantör när man anser att den upphandlande organisationen har gjort något fel under upphandlingen.

Det kan vara fall då man anser sig ha lidit eller kan komma att lida skada i en upphandling på grund av att den upphandlande organisationen gjort en överträdelse av upphandlingsreglerna eller de grundläggande principerna.

 

Hur överprövar man?

Man begär att förvaltningsdomstolen överprövar den pågående upphandlingen. Det är också möjligt att överpröva endast delar av en upphandling, exempelvis ett delkontrakt. Bra att veta är också att samma regler gäller för upphandlingar både över och under tröskelvärdena.

 

Vad kan en överprövning leda till?

Det finns tre olika sätt förvaltningsdomstolen kan besluta om:

  1. Upphandlingen ska helt eller delvis göras om
  2. Upphandlingen får inte avslutas förrän rättelse har gjorts
  3. Ansökan om överprövning avslås.