<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
26.03.2021

Hållbar Upphandling

Vad är hållbar upphandling?

Med hållbar upphandling menas att man inte bara ser till fördelarna för sin egen verksamhet utan för samhället i stort. Man tar hänsyn till miljön genom att ställa miljökrav på varor, man främjar de sociala villkoren genom att ställa krav på tjänster och entreprenader genom goda arbetsvillkor etc.  

Den upphandlande myndigheten får själva bestämma vilka kriterier som ska premieras utöver de grundläggande principerna för offentlig upphandling. 

Man kan exempelvis premiera leverantörer som erbjuder produkter utan miljö- och hälsoskadliga kemikalier, för att arbeta mot en giftfri miljö.

 

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.