<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
23.02.2021

Frivilliga uteslutningsgrunder

Vad innebär frivilliga uteslutningsgrunder?

Det förekommer ibland situationer där myndigheter får, men inte måste, utesluta en leverantör. Det kan handla om en leverantör som gjort tidigare fel eller på annat sätt brustit i sina tidigare åtaganden, de kallas då för frivilliga uteslutningsgrunder.

I de fall en leverantör brustit mer allvarligt under tidigare kontraktsperioder kan de uteslutas helt, likaså av andra omständigheter kopplade till den aktuella upphandlingen.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.