<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
26.02.2021

Tröskelvärdesberäkning

Vad är tröskelvärdesberäkning och vad innebär det?

En tröskelvärdesberäkning är en beräkning som alltid måste göras inför en upphandling för att se om upphandlingen överstiger tröskelvärdena och för att fastställa vilka bestämmelser i LOU som ska tillämpas.

Vid beräkningen ska kontraktets värde uppskattas till det totala beloppet som kontraktet avser.

Upptäck Pabliq

Vill du också få rykande färska upphandlingar direkt i mejlkorgen? Med Pabliq kan du luta dig tillbaka -och vinna fler affärer.