<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-23

Dynamiskt inköpssystem (DIS)

Dynamiskt inköpssystem (DIS)

Elektronisk process för återkommande anskaffning av standardprodukter till en upphandlande myndighet/enhet. Systemet är öppet för leverantörer att lämna eller tillkomma under hela giltighetstiden.

 

Vad är ett Dynamiskt inköpssystem?

Man kan säga att DIS är en mycket snabbare process, och används till återkommande inköp av upphandlande myndighet.

I korthet är det ett dynamiskt inköpssystem ett system som hela tiden är öppet för alla nya (och med ett obegränsat antal) leverantörer under hela giltighetstiden.