<img alt="" src="https://secure.dawn3host.com/211494.png" style="display:none;">
2021-02-26

LUF

Vad är LUF?

LUF, Lag om upphandling inom försörjningssektorerna, är en lag i Sverige som reglerar köp för myndigheter och organisationers som är verksamma inom vatten, energi, posttjänster och transporter.

 

När gäller LUF?

LUF gäller om du är en organisation som bedriver verksamhet inom försörjningssektorerna. Värt att notera är också att om exempelvis ett vattenkraftverk används i en verksamhet som omfattas av LUF, ska både vattenkraftverket samt eventuell service gällande denna, också upphandlas enligt LUF.